Menüü

burger close

Logi sisse

Unustasid parooli?

Pole kasutaja? Registreeru siin!

Kasutajatingimused

Kasutajatingimused

CareMate on veebis toimiv kodu- ja isikuhooldusteenuste tellimise rakendus, mis edastab hooldusteenuste soove CareMate süsteemiga liitunud hooldusteenuste pakkujatele. CareMate rakenduse õiguste omajaks ja teenuse pakkujaks on Eesti Vabariigis asutatud äriühing CareMate OÜ (registrikood 14385848).

1. CareMate rakenduse kasutamine

1.1 CareMate rakenduse kasutamiseks peab külastama CareMate veebilehte ning registreerima kasutajakonto. CareMate profiili loomisel luuakse kasutajakonto koos kasutajanime ja parooliga, mis lisatakse andmebaasi.

2. CareMate maksetingimused

2.1 CareMate rakenduse kasutaja makse toimub internetimaksena. See tasutakse visiitide tellimuse kinnitusel deebet- või krediitkaardi maksega, mille jaoks peab eelnevalt aktiveerima rakenduses kaardi andmed ning nõustuma CareMate kasutustingimustega.

2.2 Makset tehes on tasu saajaks CareMate OÜ, kes tasub saadud tasud edasi hooldusteenuse pakkujatele.

2.3 Internetimaksete vahendamine CareMate rakenduses toimub https://every-pay.com/ kaudu ning juhindub järgmistest privaatsustingimustest https://every-pay.com/et/privaatsuspoliitika/.

2.4 CareMate vastutab internetimaksete toimimise eest ning pakub kaardiomanikule tuge probleemide lahendamisel. CareMate internetimaksete tugiteenuse kontakt on: info@caremate.ee. E-kirjaga laekunud pöördumisele vastatakse ühe tööpäeva jooksul. CareMate lahendab kõik internetimaksetega seotud kaebused ja avaldused kahe tööpäeva jooksul.

2.5 CareMate käitub internetimakset pakkudes hooldusteenuse pakkujate majandusagendina vahendades CareMate rakenduses tehtavaid makseid. Hooldusteenuse kasutaja kohustus hooldusteenuse pakkuja ees loetakse täidetud hetkest, kui toimub maksekäsundi andmine raha maksmiseks CareMate OÜ pangakontole. CareMate ei ole hooldusteenuse tellija maksekäsundi täitja.

3. Hooldusteenuse tellimine ja loobumine

3.1 Juhul, kui CareMate rakenduse kasutaja tellib hooldusteenuse ning hooleandja on kinnitanud tellimuse vastuvõtmise, siis loetakse seda hooldusteenuse tellimiseks.

3.2 Tellitud hooldusteenuse kasutamisest loobumiseks loetakse olukorda, kus hooleandja on teavitanud tellimuse vastuvõtmisest ning CareMate rakenduse kasutaja loobub pärast vastava teate saamist hooldusteenusest.

3.3 Tellitud hooldusteenuse kasutamisest loobumiseks loetakse olukorda, kus CareMate rakenduse kasutaja või inimesed, kelle jaoks hooldusteenus telliti, loobuvad ning annavad sellest teada vähemalt 24 tundi enne teenuse osutamise aega. Hooldusteenuse osutaja kohalesõidu eest ukse mitte avamise ning teavitamata jätmise puhul tuleb visiidi eest siiski tasuda, kuna teenuseosutaja on tellimusega arvestanud.

3.4 CareMatel on õigus tühistada rakenduse kasutamise õigus juhul, kui kasutaja ei ole hooldusteenuse eest, mille ta tellis ja kätte sai, tasunud 7 kalendripäeva jooksul.

4. CareMate rakenduse kasutamise tingimused

4.1 CareMate on veebirakendus, mis võimaldab soovijatel leida sobiv hooldusteenuse pakkuja kasutades geograafilise asukoha ja isiklike vajaduste andmeid.

4.2 CareMate rakenduse kasutamine toimub CareMate OÜ poolt antud lihtlitsentsi alusel. Litsentsileping kehtib tähtajatult ning on hooldusteenuse tellijale tasuta. Juhul, kui tarkvaras on puudused, siis CareMate kõrvaldab need esimesel võimalusel, kuid arvestage, et rakenduses võib mõnikord esineda tehnilisi tõrkeid ning CareMate ei saa garanteerida, et rakendus töötab alati laitmatult. Samuti ei vastuta CareMate kahjude eest, mis tekivad seoses sellega, et CareMate rakendus ei tööta või ei ole seda võimalik soovitud viisil kasutada. Juhul, kui hooldusteenuse tellija rakenduse kasutamise õigus tühistatakse, muutub kehtetuks ka vastav lihtlitsents.

4.3 Kuna CareMate rakendus on kommunikatsioonivahend hooldusteenuse tellija ja hooldusteenuse pakkuja vahel, siis sellest tulenevalt ei saa CareMate mõjutada ega vastutada teenuse kvaliteedi ja puuduste eest. Seetõttu ei saa CareMate tagada seda, et CareMate kaudu toimunud tellimus toimub alati korrektselt ja puudusteta.

4.4 CareMate rakendus ei ole hooldusteenuse pakkumine ning CareMate rakenduse kaudu ei korraldata hooldusteenuse osutamist. Samuti ei ole tegemist agenditeenusega leidmaks hooldusteenuse pakkujatele kliente.

4.5 CareMate rakenduse tellimustele kohaldatakse vähemalt 24 tundi etteteatamisega enne tellimuse toimumist tarbija taganemisõigus ja sel juhul kantakse raha kaardile tagasi. Samuti on õigus teenuste tellijal nõuda raha tagastamist juhul, kui hooldusteenuste osutaja pole oma töös lähtunud teenuseosutaja kasutajatingimustest või on neid rikkunud.

5. CareMate kontot registreerides nõustute järgmiste tingimustega:

5.1 CareMate´il on õigus lisada rakenduse kasutaja isikuandmed andmebaasi ning edastada isikuandmeid hooldusteenuse pakkujatele vastavalt privaatsustingimustele.

5.2 CareMate´il on õigus muuta ühepoolselt kasutustingimusi ning privaatsuspoliitikat ning loovutada andmebaasi kolmandatele isikutele. Kasutustingimuste ja privaatsuspoliitika muudatustest teavitab CareMate kasutajaid e-kirja teel.

5.3 CareMate võib võõrandada isikuandmeid sisaldava andmebaasi kolmandatele isikutele, ilma et peaks sellest rakenduse kasutajaid eelnevalt teavitama. Ettevõtte või andmebaasi võõrandamise korral kanduvad üle ka käesoleva litsentsilepingu õigused ja tingimused.

5.4 CareMate võib edastada isiku- ja pangaandmeid internetimaksete vahendajatele.

6. Üldtingimused

6.1. Hooldusteenuse kasutaja peab tagama töövahendid, mida on talle spetsiifilise hoolduse jaoks vaja. Sinna hulka kuuluvad: kummikindad, mähkmed, aluslinad, kätepesuvahend; puhastusteenuse tellides puhastusvahendid. Liikumispuude puhul abi tellides peavad tõstmiseks olemas olema vahendid selle lihtsustamiseks.

6.2. Hooldusteenuse tellija peab kohtlema hooldusteenuse pakkujat lugupidavalt ega tohi teda kahjustada ja ohtu seada.

6.3. Teenuse osutamise paigas peavad olema täidetud riigi poolt määratud tuleohutusnõuded.

6.4. Hooldusteenuseid saab tellida ajavahemikul 07:00-23:00.

7. CareMate rakenduse kasutamise hea tava

7.1 Kuna CareMate ei ole hooldusteenuse pakkuja, siis ei saa CareMate mõjutada hooldusteenuse kvaliteeti täielikult. Hooldusteenuse puuduste ja kvaliteediga seonduvad probleemid tuleb lahendada vastavalt hooldusteenuse pakkuja või hooldusteenuse üle järelevalvet teostava ameti reeglitele. CareMate poolt tagatakse platvormi kasutajatele tagasiside- ning reitingusüsteem.

7.2 CareMate soovib kaasa aidata sellele, et hooldusteenuse kvaliteet paraneks. Seetõttu palume täita CareMate rakenduses tagasiside vorm. Selle kaudu saame teha hooldusteenuse pakkujatele ettepanekuid teenuse kvaliteedi parandamiseks.

7.3 CareMate ootab rakenduse kasutajatelt, et nad kasutavad rakendust heatahtlikult ning on hooleandjate suhtes viisakad.

7.4 CareMate annab endast parima, et CareMate rakendust kasutaksid ausad, oma ametist ja klientidest lugu pidavad hooleandjad. Samas ei saa CareMate tagada seda, et rakenduse vahendusel leitud hooleandja osutub alati kõigile neile tunnustele vastavaks. Küll aga tehakse kõigile platvormi kasutada soovivatele hooleandjatele taustakontroll, küsitakse arstitõend ja vajadusel suunatakse nad ka väljaõppele. Juhul, kui saate ebameeldiva hooldusteenuse osaliseks, teavitage sellest CareMate rakenduse tagasiside vormil või võtke ühendust klienditoega, samuti palume alati teavitada sellest hooldusteenuse pakkujat.

Kasutajatingimuste jõustumise kuupäev: 01.08.2018

Tagasi